ul. 11-go Listopada 30A, 42-300 Myszków

Dowóz:

0-4 km, min. zamówienie 30 zł: dowóz 5 zł

4-6 km, min. zamówienie 30 zł: dowóz 1,5 zł/km

6+ km, min. zamówienie 50 zł: dowóz 1,5 zł/km

Do każdej pozycji na wynos lub na dowóz opakowanie: 2,00 zł